D峄盿 tr锚n doanh s峄 b谩n h脿ng v脿o n膬m 2020 trong ch铆n th谩ng sau 膽贸, “Ph芒n t铆ch ng脿nh c么ng nghi峄噋 么 t么” cung c岷 b岷 t贸m t岷痶 v峄 c谩c th瓢啤ng hi峄噓 xe sang ph峄 bi岷縩 nh岷 峄 m峄檛 s峄 qu峄慶 gia. B峄焛 v矛 d峄盿 tr锚n s峄 l瓢峄g xe b谩n ra, b岷 t贸m t岷痶 n脿y ch峄 l脿 瓢峄沜 t铆nh v矛 kh么ng ph岷 t岷 c岷 c谩c th瓢啤ng hi峄噓 峄 m峄峣 th峄 tr瓢峄漬g 膽峄乽 膽膬ng b谩n. V铆 d峄, trang web li峄噒 k锚 Lexus l脿 th瓢啤ng hi峄噓 xe sang 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g nh岷 t岷 Vi峄噒 Nam, nh瓢ng th峄眂 t岷 膽贸 ph岷 l脿 Mercedes. Nh瓢ng Lexus l脿 nh脿 s岷 xu岷 么 t么 h岷g sang duy nh岷 b谩o c谩o doanh s峄 b谩n h脿ng th谩ng 膽峄乽 膽岷穘. Sau 膽芒y l脿 t峄昻g h峄 danh s谩ch nh峄痭g m岷玼 xe sang 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g t岷 m峄檛 s峄 th峄 tr瓢峄漬g.

Trong s峄 60 th峄 tr瓢峄漬g 膽瓢峄 th峄憂g k锚 tr锚n trang web n脿y, 29 th峄 tr瓢峄漬g 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g nh岷, 膽贸 l脿 Mercedes, 17 l脿 BMW, 8 l脿 Audi v脿 c貌n l岷 l脿 Lexus. , C谩c th瓢啤ng hi峄噓 Volvo, Tesla, Genesis. Tesla v脿 Genesis ch峄 xu岷 hi峄噉 m峄檛 l岷. D霉 Tesla c贸 doanh s峄 cao nh岷 t岷 Iceland nh瓢ng Genesis l岷 鈥渓脿m m瓢a l脿m gi贸鈥 t岷 qu峄慶 gia xu岷 x峄 c峄 n贸 l脿 H脿n Qu峄慶.

Th瓢啤ng hi峄噓 Mercedes 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 l脿 th瓢啤ng hi峄噓 xe sang t岷 nhi峄乽 qu峄慶 gia Ch芒u 脗u, Ch芒u 脕, B岷痗 M峄, Ch芒u Phi v脿 c岷 膼峄ヽ (nhi峄乽 n啤i sinh ra danh ti岷縩g). 峄 Nh岷璽 B岷, Lexus hay Ac song kh么ng ph岷 l脿 th瓢啤ng hi峄噓 ph峄 bi岷縩 nh岷 m脿 ch铆nh l脿 Mercedes. Trong s峄 60 th峄 tr瓢峄漬g n脿y, Lexus c贸 doanh s峄 cao nh岷 l脿 膼脿i Loan v脿 Kazakhstan.

M峄檛 s峄 th峄 tr瓢峄漬g l峄沶 nh瓢 Trung Qu峄慶 v脿 岷 膼峄 瓢a chu峄檔g c谩c lo岷 xe 膼峄ヽ kh谩c, ch岷硁g h岷 nh瓢 Audi ho岷穋 BMW. T岷 nhi锚n, t岷 m峄檛 s峄 th峄 tr瓢峄漬g t瓢 nh芒n nh瓢 Th峄 膼i峄僴 hay H脿n Qu峄慶, c谩c th瓢啤ng hi峄噓 膽峄媋 ph瓢啤ng nh瓢 Volvo hay Genisis l脿 nh峄痭g th瓢啤ng hi峄噓 ph峄 bi岷縩 nh岷. 峄 c谩c n瓢峄沜 膼么ng Nam 脕, BMW c贸 v岷 膽瓢峄 峄g h峄 nhi峄乽 h啤n .鈥斺 膼o脿n D农ng (Theo Carindustryryanalysis)