Chiều 20/10, Bộ Y tế ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, là người Ấn Độ bị biệt giam tại TP.HCM.

Sáng 20/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, trong 47 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chiều ngày 19/10, Bộ Y tế đã đăng ký 6 trường hợp dương tính với nCoV, tất cả đều được cách ly và cách ly ngay lập tức. Tổng số bệnh nhân tăng lên 1.140 người.

Sáng 19/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, 46 ngày không có ca lây nhiễm tại cộng đồng.

Chiều 17/10, Bộ Y tế ghi nhận 2 trường hợp dương tính với nCoV, các trường hợp này đều được cách ly tại TP.HCM và Khánh Hòa.

Sáng 17/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, không có ca lây nhiễm tại cộng đồng trong 44 ngày. . Sáng 16/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV và không lây nhiễm cho cộng đồng trong 43 ngày.

Chiều ngày 15/10, Bộ Y tế ghi nhận 2 trường hợp dương tính với nCoV và đều vào kiểm dịch – Sáng 15/10, Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp dương tính với CoV, 42 ngày liên tục không có ca lây nhiễm ra cộng đồng.

Chiều 14/10, Bộ Y tế ghi nhận 9 trường hợp dương tính với nCoV đã được các chuyên gia Ấn Độ kiểm dịch tại tỉnh Đồng Tháp.