Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định ngừng thuốc và thu hồi hai sản phẩm này vào cuối tuần trước. Đây là quyết định của Bộ Y tế Việt Nam.

Hai sản phẩm bị thu hồi là nước rửa tay Interco Chất khử trùng tay Interco, số lô 200817, do Tập đoàn Dược phẩm Quốc tế-Dược phẩm Interco sản xuất. Nước rửa tay mật ong Aquala Lô số A.051 do Newlane Cosmetics sản xuất không đáp ứng các yêu cầu giới hạn lưu trữ của 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone (MCT) và 2-methyl-4-Cosmetics -Isothiazolin-3-one (MIT).

Cục Quản lý Dược yêu cầu bộ phận dịch vụ địa phương kiểm tra và giám sát việc thu hồi và sản xuất và buôn bán mỹ phẩm của hai công ty.

Nga