Đây là mức giá được xác định trong dự thảo hướng dẫn định giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị y tế theo yêu cầu của các cơ quan y tế công cộng, và đã được Bộ Y tế xem xét lần trước. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10.

Theo đại diện của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, giá dịch vụ khám và điều trị y tế (không bao gồm sàng lọc, quét, chẩn đoán, xét nghiệm và nhắc nhở) nên được cung cấp theo yêu cầu. Các bệnh viện hạng nhất và hạng nhất, như Bệnh viện Yuede , Bệnh viện Bakhmay, Bệnh viện Choray, Bệnh viện Trung ương Huế, mỗi lần khám có thể lên tới 500.000 đồng. Chi phí cho mỗi lần đến các cơ sở y tế khác không vượt quá 400.000 đồng. Nếu các chuyên gia trong và ngoài nước được mời tư vấn về chăm sóc sức khỏe, giá phải được thỏa thuận giữa tổ chức y tế và người sử dụng dịch vụ.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Quân y Trung ương 108. Ảnh: LêNga .

Giá cho các bệnh viện đặc biệt và hạng nhất, giường trong phòng điều trị có thể lên tới 4 triệu đồng mỗi ngày, theo yêu cầu. Mỗi phòng chỉ có một giường và phòng khách riêng. Ở cùng cấp bệnh viện, nếu phòng có 2 giường thì giá là 2,5 triệu, giá cho 3 giường / phòng là 1,5 triệu đồng / giường, và giá cho 4 giường / phòng là 1,3 triệu đồng / giường . Tần T Đà Nẵng, giá tối đa mỗi giường là 3 triệu đồng. Giá của hai giường – ba giường – bốn giường giảm xuống còn 1,7 triệu đồng – 1,2 triệu đồng – 900.000 đồng. – Ở các tỉnh khác, giá tối đa cho một giường là một phòng Giường có giá 2 triệu đồng. Số tiền giảm dần từ 1,2 triệu đồng xuống còn 800.000 đồng-2, phòng 3, phòng 4 và phòng 600.000. Đảm bảo chi phí khám sức khỏe và điều trị theo yêu cầu tại các bệnh viện công phù hợp với chất lượng được cung cấp. Mức giá này bao gồm chi phí tham khảo cho các bệnh viện tư nhân và quốc tế. Các bệnh viện có thể tự đặt giá, nhưng không được vượt quá mức giá do Bộ Y tế quy định.

Bộ Y tế đã soạn thảo một thông báo về yêu cầu kiểm tra y tế tại các bệnh viện công. Bệnh viện được xây dựng vào năm 2016. Ban đầu, mức trần khám và điều trị y tế tối đa được đề nghị là 200.000 đồng, mức giá cao nhất là 2,4 triệu đồng mỗi ngày cho các bệnh viện chuyên khoa, và mức thấp hơn là 300.000 đồng. Cùng ngày với cơ quan tỉnh.

Bộ Y tế đang đánh giá mô hình dịch vụ theo yêu cầu, sẽ khuyến khích các tổ chức y tế đầu tư vào các cơ sở khám và điều trị y tế. Nhu cầu, xây dựng, cải tạo và hiện đại hóa nhiều phòng Bệnh có điều kiện dịch vụ tốt hơn và có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi người.