Công ty cổ phần bán lẻ Vincom vừa công bố báo cáo tài chính quý II và cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với năm trước.

Trong quý II, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 1.630 tỷ đồng, giảm gần 18% so với quý II. / 2019. Cụ thể, thu nhập từ cho thuê bất động sản và cung cấp các dịch vụ liên quan cho mục đích đầu tư chỉ chiếm 80% và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cũng giảm hơn 2%. Lợi nhuận trước thuế trong quý II đạt gần 446 tỷ đồng, giảm gần 45%.

Theo đại diện công ty, Covid-19 tiếp tục có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Vincom. Công ty đã trả thêm 375 tỷ đồng để hỗ trợ khách thuê, do đó, kết quả hoạt động của quý II giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu năm, thu nhập và lợi nhuận trước thuế đạt 3.316 tỷ đồng. Và 1.165 tỷ đồng, giảm lần lượt 22% và 32% so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến ngày 30 tháng 6, Vincom Retail đã vận hành 79 trung tâm mua sắm tại 43 tỉnh, thành phố. Với tổng diện tích bán lẻ khoảng 1,6 triệu mét vuông, nó duy trì vị trí hàng đầu trong việc phát triển, sở hữu và quản lý các không gian thương mại tại Việt Nam. Sau thời gian thoái vốn xã hội trong quý II, toàn bộ hệ thống trung tâm mua sắm Vincom đã được đưa vào hoạt động vào ngày 23 tháng Tư.