Sinh viên tham dự khóa học thương mại điện tử đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa học thương mại điện tử vừa được Bộ Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin (VECITA, dưới sự giám sát của Bộ Công Thương) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cải thiện nguồn nhân lực trong ngành thương mại điện tử và mở rộng môi trường ứng dụng. Kế hoạch chuỗi đào tạo thương mại điện tử dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào năm 2020.

Thương mại điện tử giúp giải quyết các vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong môi trường kỹ thuật số. Ngoài ra, sinh viên sẽ được bổ sung kiến ​​thức về dịch vụ khách hàng, giá sản phẩm, kỹ năng bán hàng, v.v … Chương trình dự kiến ​​sẽ đào tạo khoảng 25.000 diễn giả thương mại và thương mại điện tử tại các trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Năm 2015, kế hoạch tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp mới thành lập.

Kỳ Duyên