Theo “Câu chuyện lớn” – Công ty du lịch -Tugo được thành lập vào năm 2015 để tổ chức các chuyến đi đến các thị trường cao cấp như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Hoa Kỳ và Châu Âu.