Du lịch đã dần trở thành một nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Tuy nhiên, mọi người đi du lịch khác nhau, đặc biệt là giữa các nước phát triển và chưa phát triển. Đối với các nước phát triển, mọi người có nhiều kinh nghiệm du lịch hơn, do đó nhận thức của họ cao hơn, đặc biệt là bảo tồn giá trị của tài nguyên đích và bảo vệ môi trường tự nhiên. — Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, vì vậy du lịch chỉ trở thành một hoạt động phổ biến trong những năm gần đây. Một số người đã phát triển thói quen và nhận thức của riêng họ khi tham gia vào ngành du lịch. Tuy nhiên, nhiều người chỉ quen với việc đi du lịch, vì vậy họ thiếu ý thức bảo vệ môi trường và giá trị của điểm đến, điều này dẫn đến việc nhiều điểm du lịch nổi tiếng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chất thải được phân tán bừa bãi … làm giảm giá trị của tài nguyên.

Nếu tình trạng này tiếp diễn, theo thời gian, nhiều tài nguyên du lịch có giá trị sẽ được tiêu thụ. Do đó, mọi người phải có biện pháp bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một xã hội bền vững và kêu gọi mọi người tham gia và tăng cường sự nhạy cảm với môi trường trong quá trình di dời …– V’Sprite Du lịch tổ chức kế hoạch “Hành động xanh” -Sự kiện nhằm tăng cường nhận thức của các thành viên công ty về bảo vệ môi trường và mời mọi người cùng hợp tác để bảo vệ môi trường và tạo cơ hội tốt và phát triển bền vững hơn. Kế hoạch bắt đầu vào ngày 24 tháng 8, thu gom rác trên bãi biển Haiti (một bãi biển vẫn còn nguyên vẹn), gần đây đã được giao nhiệm vụ tham gia vào các hoạt động du lịch trong khoảng 2 năm. Hàng trăm kg chất thải đã được thu gom, bao gồm túi nhựa, chai, kẹo …, và mang đến địa điểm thu gom để xử lý. Truy cập trang web http://www.vspiritcruises.com/go-green/ để tìm hiểu thêm về chương trình “xanh” và tham gia vào các hoạt động xanh sắp tới.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ văn phòng: 115/4 Hồng Hà, Badin, Hà Nội. Điện thoại: 08:00 4 3247 4488 | Fax: 08:00 4 32474456. Email: sales@vspiritcruises.com. Webist: http://www.vspiritcruises.com

Phương Thảo