Trong trường hợp không có bất kỳ tài liệu chính thức nào, phí đăng ký cho xe ô tô được sản xuất và lắp ráp tại các quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ giảm 50%. Nếu các biện pháp giảm như vậy được áp dụng trong tương lai, khách hàng có thể tiết kiệm hàng chục triệu tiền mặt khi mua một chiếc xe mới. Sau đây là số liệu thống kê về mẫu lắp ráp đắt nhất, bán chạy nhất trong từng phân khúc thị trường Phí đăng ký có thể giảm 50% trước và sau sản phẩm (dữ liệu năm 2019). Tại TP HCM, bảng tính của mẫu xe được cho là phải chịu phí đăng ký 10%.

* Đơn vị: Triệu Việt Đồng

Phạm Trung