Kế hoạch dự kiến ​​sẽ tiếp tục với 1.000 nhà truyền thông được đào tạo từ tháng 8 đến tháng 11. Kế hoạch đầu tiên được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 tại thành phố biển Nha Trang. 130 quan chức từ bốn phái đoàn từ Fu’an, Ningshun, Lintong và Qinghe đã tham dự cuộc họp. Dưới sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên của Head Datraco 2, Phương Hoàng và Huy Tan 2, các học viên đã thực hiện các khóa đào tạo hữu ích, bao gồm kiến ​​thức thực tế để cải thiện kỹ năng lái xe của họ. An toàn

Khuyến nghị về việc đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Kết quả của kế hoạch này, Honda Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về An toàn Đường bộ và Đoàn Thanh niên Trung ương Việt Nam hy vọng sẽ thiết lập một mạng lưới vận động toàn quốc để thúc đẩy hơn nữa an toàn đường bộ và hành vi an toàn của người dân địa phương để nâng cao nhận thức và giúp xây dựng xã hội xã hội. Giao tiếp an toàn. Việt Nam Honda (HVN) và các cửa hàng ủy quyền của Honda (HEAD) coi các hoạt động huấn luyện an toàn đường bộ là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với xã hội trên toàn quốc. Từ năm 2009, HVN đã làm việc với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam và Ủy ban An toàn Đường bộ Quốc gia để tổ chức huấn luyện an toàn đường bộ cho các phóng viên tại chỗ là cán bộ địa phương và sinh viên đại học của Đoàn Thanh niên. Mục đích của các khóa học này là phổ biến và phổ biến kiến ​​thức về an toàn đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho người giao tiếp, và cách tổ chức công khai và đào tạo tại địa phương, để sau khi khóa học được tham gia, nhà báo sẽ quay trở lại tổ chức địa phương để quảng bá và tái chế. Cộng đồng địa phương. (Nguồn: HVN)