Nội dung của CD-ROM bao gồm phát triển văn hóa giao thông, luật lệ giao thông, đi qua đường an toàn, sử dụng các thiết bị và cấu trúc an toàn đường bộ, và các chủ đề của bản phác thảo và clip quảng cáo được vẽ theo chủ đề. Đây là một phần của nhận thức của dự án.

Dự án nhằm cải thiện an toàn đường bộ của đường cao tốc ở miền bắc Việt Nam để giảm thiểu số vụ tai nạn và hạn chế thiệt hại cho người và tài sản do tai nạn, từ đó giúp cải thiện an toàn giao thông. Môi trường sống trên 4 quốc lộ (3, 5, 10, 18). Tổng chiều dài của 4 con đường này vượt quá 450 km và trải dài 10 tỉnh, thành: Hà Nội, Thái Bình, Tai Ruan, Hồng Ân, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Dự án bao gồm bốn phần hoàn chỉnh về các vấn đề an toàn đường bộ: công tác cải tiến kỹ thuật, nâng cao nhận thức, giáo dục an toàn đường bộ và thực thi pháp luật.

Trong phần kỹ thuật, dự án đã tiến hành xây dựng các điểm đen được cải thiện trên 4 quốc lộ, và đưa ra các giải pháp để hiện đại hóa, mở rộng đường, cải thiện các điểm đen và xây dựng các bước chân và lắp đặt thiết bị an toàn đường bộ. Các hoạt động của thành phần này phục vụ các mục tiêu ngắn hạn.

Đối với ba thành phần phần mềm còn lại, dự án cung cấp các phương tiện, thiết bị và tài liệu được triển khai để đảm bảo an toàn. Trong khuôn khổ dự án, cảnh sát giao thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và an toàn giao thông của các trường và sở liên quan ở mười tỉnh, thành phố. Đồng thời, dự án cũng tổ chức đào tạo cho cảnh sát giao thông, giáo viên, giáo dục và đào tạo cán bộ và cư dân. Các hoạt động của ba thành phần phần mềm này đều đáp ứng các mục tiêu dài hạn.

Sau hơn hai năm thực hiện, thành phần “nhận thức” đã đạt được nhiều kết quả, chẳng hạn như đào tạo một điều phối viên công khai. An toàn đường bộ và 18 khóa đào tạo cho lãnh đạo địa phương, khoảng 900 người đã tham gia … Trong quá trình phân phối DVD công khai cho bộ phận giao thông Hà Nội, ông Lưu Xuân Bình, Phó Thống đốc << Truyền thông tài liệu và công cụ Giúp Ban An toàn đường bộ Hà Nội phối hợp, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động. -Theo các bộ phận liên quan, dự án và dự án "nhận thức" đã đạt được kết quả tốt nói chung. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Đường bộ Quốc gia, cho biết: "Ban quản lý dự án nên tóm tắt các mô hình và tóm tắt chúng thành một tài liệu tiêu chuẩn về công khai an toàn đường bộ. Sau đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ thúc đẩy việc này trên toàn quốc. Chế độ. "

Maitong