Việc thay đổi giá dựa trên sự gia tăng tỷ giá đô la Mỹ từ 19.500 đến 20.900. Tốc độ tăng trưởng của các mô hình GM Daewoo là 7,2%, hoàn toàn giống với tốc độ tăng trưởng. Bảng giá đã bao gồm VAT và sẽ có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2. Vidamco là liên doanh thứ hai sau Toyota công bố giá mới.

Liên doanh Honda Việt Nam (cũng được liệt kê là VND) không có hành động. Các công ty dựa trên báo giá VND nhưng dựa trên tỷ giá hối đoái (thực tế được tính bằng đô la Mỹ) cũng áp dụng tỷ giá 20.900 cho hợp đồng mua xe sau ngày 11/2.

Ô tô – Giá bán lẻ cũ (Đông) – -Giá bán lẻ mới (Đông)

Tăng (Đông)

Spark Van

198.900.000

213.231 .000 — -14.331.000

Spark LT

282.750.000

303.122.500

20.372.500

Spark LT TẠI

312.000.000

334 480.000

22.480.000 – Spark 1.0 LT Siêu

312.000.000

334,480,000- — 22,480,000

Gentra 1,5 SX

372,450,000

399,285.500–26.835.500

Lacetti 1.6 EX

405.600.000- — 434.824.000

29.224.000 – Cruze 1.6 LS

454.350.000

487.086.500

32.736.500

Cruze 1.8 LT

551.850.000 — -591.611.500–39 761 500-Cruz 1.8 Zloty-581 100.000-622, 969.000-41, 869.000-Life 2.0 SE-473, 850.000 — 507, 991.500-34, 141.500-Alive 2.0 CDX MT

510, 900.000- — 547,711,000

36,811,000

Live 2.0 CDX AT — 534.300.000

572.797.000

38.497.000

Captiva LT (Xã) -Maxx

686.400.000 — -735,856,000

49,456,000

Captiva LTZ (xăng) -Maxx

739,050,000

792299500

53249500

Captiva LT (dầu động cơ) -Maxx

676 ​​650 000

725 403 500

4 8 753 500

Captiva LTZ (dầu) -Maxx

729.300.000

781.847.000

52.547.000

Trọng Nghê