Laurent Charpentier, tổng giám đốc Việt Nam Việt Nam, cho biết: “Sự mất giá của đồng nội tệ luôn có tác động tiêu cực đến tất cả các công ty. Do đó, chúng tôi phải điều chỉnh giá để đối phó với biến động này.” Công ty cho biết họ có kế hoạch hỗ trợ khách hàng vào tháng 2 để giảm chi phí.

Ford Việt Nam là liên doanh mới nhất sau Toyota và GM Daewoo. , Trường Hải công bố bảng giá mới. Honda Việt Nam không có hành động.

Vào ngày 11 tháng 2, Ngân hàng Quốc gia đã tăng tỷ giá hối đoái và tăng giá tối đa của đồng đô la Mỹ từ 19.500 lên 20.900, tương đương 7,2%. –Model

Giá cũ (VND)

Giá mới (VND)

Thay đổi

Focus 2.0 AT 5 cửa (xăng)

672750000

721050.000 – – 48.300.000- -Tập trung 1.8 MT 4 cửa

542.100.000

581.020.000

38.920.000

Tập trung 1.8 AT 5 cửa — 579.150.000

620.730.000

41.580.000

Focus 2.0 AT 4 cửa (xăng)

639.600.000

685.520.000

45.920 .000

Focus 2.0 AT 5 cửa (dầu) — -733.200.000 – -785.840.000

52.640.000

Mondeo 2.3 TẠI CKD

926.250.000

992.750 000

66500 000

Thoát XLS 2.3 4×2

690300 000- -739860 000

49 560 000

XLT Escape 2.3 4×4

768.300.000

823.460.000

55.160.000

V348 16s diesel

727.350.000- -779.570.000 – – 52.220.000

Ranger BU XL D 4×4

553800000 — 593,560,000

39,760,000- -Ranger BU XL D 4×2

518 700.000

555.940.000

37.240.000- — Ranger BU XLT D 4×4

633.750.000

679.2 50.000

45.500.000- -Ranger BU XLT 4×2 TẠI

624.000.000

668.800.000

44.800000 – – Tán cây Ranger BU XL D 4×4 — 579.150.000

620,73 0,000

41,580,000- -Canopy Ranger BU XL D 4×2

542,100,000

581,020,000

38,920,000

Canopy Ranger BU XLT D 4×4

659,100,000

706,420,000- — 47.320.000- -Ranger BU XLT D 4×4 Wildtrack

668.850.000– –716 870.000–48020 000

Ranger BU XLT 4×2 AT Canopy

649350 000

695970 000- -46 620 000

Everest 2.5LD 4×4 MT

896.805 .000

961.191.000

64.386.000

Everest 2.5LD 4×2 MT CDi

739.050 000

792.1110.000 — 53060000 – Everest 2.5LD 4×2 TẠI CDi

783900.000

840180.000

56280.000

Công nghiệp