Trước đây, Trung tâm Kỹ thuật R & D được đặt tại Nhật Bản và các chức năng của nó bao gồm quản lý chất lượng, công nghệ sản xuất lốp xe và phát triển lốp xe trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Các chức năng này sẽ được chuyển đến trung tâm R & D mới ở Thái Lan. Với sự thay đổi này, Bridgestone sẽ thành lập một bộ phận nghiên cứu và phát triển để có thể đáp ứng nhanh chóng và chính xác các nhu cầu của thị trường.

Với sự gia tăng của hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, trung tâm mới sẽ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu này. Bằng cách nâng cao hoạt động sản xuất của các nhà máy châu Á lên tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ môi trường và chất lượng cao nhất, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và phân phối.

Bridgestone cũng có kế hoạch cải thiện nghiên cứu và phát triển, mở rộng hệ thống bán hàng và tăng năng lực sản xuất lốp xe nhằm phục vụ thị trường châu Á đang phát triển kịp thời. Tăng trưởng nhanh chóng .

Để biết thêm thông tin về trung tâm R & D mới của Bridgestone tại Thái Lan, vui lòng xem tại đây.