Việc thay đổi giá dựa trên sự gia tăng tỷ giá đô la Mỹ từ 19.500 đến 20.900. Tốc độ tăng trưởng của các mô hình GM Daewoo là 7,2%, hoàn toàn giống với tốc độ tăng trưởng. Bảng giá đã bao gồm VAT và sẽ có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2. Vidamco là liên doanh thứ hai sau Toyota công bố giá mới.

Liên doanh Honda Việt Nam (cũng được liệt kê là VND) không có hành động. Các công ty niêm yết bằng đồng Việt Nam nhưng được tính dựa trên tỷ giá hối đoái (báo giá thực tế bằng đô la Mỹ) cũng áp dụng tỷ giá 20.900 cho các hợp đồng mua xe sau ngày 11/2.

Ô tô – Giá bán lẻ cũ (Đông) – — Giá bán lẻ mới (Đông)

Tăng (Đông)

Spark Van

198.900.000

213.231 .000- — 14.331.000

Spark LT

282.750.000

303.122.500

20.372.500

Spark LT TẠI

312.000.000

334480.000

22.480.000- -Spark 1.0 LT Super

312.000.000

334.480.000

22.480.000

Gentra 1.5 SX

372.450.000

399.228.500.500-2-2.835.500

Lacetti 1.6 EX — -405.600.000

434.824.000

29.224.000 – Mua 1.6 LS

454.350.000

487.086.500

32.736.500

Cruze 1.8 LT

551.850. 000

591.611.500 – – 39 761 500

Cruze 1.8 Ba Lan Zloty

581 100.000

622.969.000

41.869.000

Life 2.0 SE – – 473.850.000 — -507.991.500

34.141.500 – Alive 2.0 CDX MT

510.900.000

547.711.000

36.811.000

CDX 2.0 sống AT

534.300.000 — -572.797.000

38.497.000

Captiva LT (Xã) -Maxx

686.400.000

735.856.000

49.456.000

Captiva LTZ (xăng) -Maxx

739.050.000- — 792299500

53249500

Captiva LT (dầu động cơ) -Maxx

676 ​​650 000

725 403 500

48 753 500

Captiva LTZ (dầu) -Maxx

729.300.000

781.847.000

52.547.000 — -Nếu sai