Chi岷縞 xe th瓢啤ng m岷 膽瓢峄 tr瓢ng b脿y t岷 Tri峄僴 l茫m 么 t么 Vi峄噒 Nam 2017 膽茫 膽瓢峄 t峄 ch峄ヽ t岷 H脿 N峄檌. -Vi峄噒 么 t么 Vi峄噒 Nam 2018 l脿 tri峄僴 l茫m 么 t么, v岷璶 t岷 v脿 c么ng nghi峄噋 qu峄慶 t岷 l岷 th峄 15. 膼芒y l脿 tri峄僴 l茫m duy nh岷 c峄 ng瓢峄漣 mi峄乶 B岷痗 theo Tri峄僴 l茫m xe m谩y 2018 b峄 tr矛 ho茫n. Ngo脿i ra, Hi峄噋 h峄檌 c谩c nh脿 s岷 xu岷 么 t么 Vi峄噒 Nam (VAMA) v脿 c谩c nh脿 nh岷璸 kh岷﹗ 膽茫 膽峄搉g 媒 h峄 nh岷 hai tri峄僴 l茫m c峄 m峄梚 t峄 ch峄ヽ th脿nh m峄檛 tri峄僴 l茫m, s岷 膽瓢峄 t峄 ch峄ヽ t岷 Th脿nh ph峄 H峄 Ch铆 Minh v脿o th谩ng 10 n膬m 2018. Trong nhi峄乽 n膬m, do kh么ng c贸 膽峄 kh么ng gian 膽峄 t峄 ch峄ヽ tri峄僴 l茫m, H脿 N峄檌 膽茫 tr峄 th脿nh l峄盿 ch峄峮 c峄 nh脿 t峄 ch峄ヽ. Trung t芒m tri峄僴 l茫m S脿i G貌n SECC l脿 n啤i t峄 ch峄ヽ tri峄僴 l茫m 么 t么 v脿 xe m谩y. Do 膽贸, AutoExpo g岷 nh瓢 l脿 ch瓢啤ng tr矛nh t峄 膽峄檔g duy nh岷 v岷玭 c貌n 峄 ph铆a b岷痗.

Xe th瓢啤ng m岷 v脿 xe 膽岷穋 bi峄噒 v岷玭 l脿 tr峄峮g t芒m c峄 AutoExpo 2018 t岷 Vi峄噒 Nam. S峄 hi峄噉 di峄噉 c峄 nh峄痭g chi岷縞 xe m谩y nh岷璸 kh岷﹗ nh瓢 Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield v脿 Ducati d峄 ki岷縩 鈥嬧媠岷 g贸p ph岷 v脿o tri峄僴 l茫m. H脿ng tr膬m nh脿 tri峄僴 l茫m trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜 膽茫 tham gia tri峄僴 l茫m cho c谩c ph峄 t霉ng kh谩c nhau, ph峄 ki峄噉, s峄璦 ch峄痑, b岷 tr矛 v脿 膽峄 ch啤i cho 么 t么 v脿 xe m谩y. Ngo脿i c谩c c么ng ty trong n瓢峄沜, nhi峄乽 c么ng ty t峄 Nga, Hoa K峄, Singapore, Th谩i Lan, H脿n Qu峄慶, Malaysia, Trung Qu峄慶, Nh岷璽 B岷 v脿 膼脿i Loan c农ng 膽茫 膽膬ng k媒. Quy m么 v瓢峄 qu谩 10.000 m茅t vu么ng. Th峄漣 gian t峄 ng脿y 6 th谩ng 6 膽岷縩 ng脿y 9 th谩ng 6 n膬m 2018.