Sau khi Ngân hàng Quốc gia thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ, Toyota đã công bố bảng giá mới. Giá giao dịch dao động từ 19.500 đến 20.900.

Bảng giá mới áp dụng cho khách hàng mua và nhận xe từ ngày 1 tháng 3 và bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Sản phẩm

Kiểu — Giá bán lẻ cũ (Khiên)

Giá bán lẻ mới (Đông)

Thay đổi (Đông)

Camry

Camry 3.5Q6 tự động Dung tích 3,5 lít-1,406.000.000

1,506.000.000

101.000.000 – Dịch chuyển tự động Camry 2.4G5 2,4 lít

1.020.000.000

1.093.000.000

73.000.000

Corolla Altis – –Corolla Altis 2.0 CVT 2.0L

786.000.000

842.000.000- — 56.000.000

Corolla Altis 1.8 CVT 1.8L

722.000.000

773.000.000

51.000.000 – –Corolla Altis 1.8 M / T6 hướng dẫn sử dụng 1.8 lít

675.000.000- -723.000.000

48.000.000

Vios

Xe Vios số 1.5G4, 1, 5 lít

562.000.000 – – 602.000.000

40.000.000

Vios 1.5E 5 1.5 lít

515.000.000

552.000.000

37.000.000

Vios Limo 5 lít 1.5 lít

486.000.000– –520.000.000

34.000.000

Innova

Dịch chuyển tự động Innova V4, 2.0 lít

737.000.000

790.000.000

53.000.000

Innova GSR

704.000,00 0

754.000.000

50.000.000–2.0L Hướng dẫn sử dụng Innova G5

667.000.000

715.000.000–48.000.000 — 2.0L Hướng dẫn sử dụng 5 cấp Innova J, 2.0L

597.000.000

640.000.000

43.000.000- -Fortuner

2.7 lít Fortuner V4 tự động — 944.000.000

1, 012.000.000

68.000.000

Hướng dẫn sử dụng Fortuner G5, 2.5 lít

784.000.000

840.000.000- -56.000.000

trọng lực