Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất một kế hoạch phát triển mạch cho đến năm 2020. Kế hoạch bao gồm nhiều dự án sẽ được phát triển đồng thời từ 2013 đến 2020 và mục tiêu là sau năm 2017, thành phố sẽ bắt đầu sở hữu dự án. Phòng Thông tin và Truyền thông của Cục Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các cuộc thảo luận về kế hoạch phát triển vi mạch tại Hội nghị Công nghệ Mạch Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến 24/8. Trong 5 năm tới, ngành công nghiệp mạch tích hợp sẽ đạt 1,2-150 triệu USD mỗi năm, ươm tạo 30 công ty công nghệ trong lĩnh vực này, đào tạo 2.000 kỹ sư và thu hút đầu tư từ ít nhất 5 công ty đa quốc gia. gia …

Do đó, thu nhập trên phải bao gồm nhiều mặt hàng. Đầu tiên là doanh thu của nhà máy IC do Saigon Industries quản lý và vận hành. Nhà máy dự kiến ​​sẽ sản xuất khoảng 1,8 tỷ chip mỗi năm, sẽ tăng gấp đôi hiệu quả. Thứ hai, với sự phát triển của ngành công nghiệp, nguồn nhân lực nước chất lượng cao có thể dễ dàng cung cấp cho các công ty nước ngoài có nhu cầu. Nếu điều này là đúng, thì khi kế hoạch được thực hiện, nó sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm với mức lương hàng tháng lên tới 500 đô la.

Ngoài ra, phát triển IC cũng đang nuôi dưỡng các doanh nghiệp. Công nghệ vi mạch trong nước. Các trường đại học sẽ không nổi bật với xu hướng chung này, và sẽ tham gia vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, dự án này là cơ sở để tạo ra các sản phẩm có giá trị ứng dụng thực tế tại Việt Nam. Nam đích thân thiết kế và thử nghiệm IC kinh doanh IP cốt lõi, nhằm mục đích thay thế chip nước ngoài bằng các sản phẩm “Made in Vietnam”.