Sáng 29/8, TP.Đà Nẵng (Đà Nẵng) đã tổ chức lễ chia tay hai tổ y tế đã từng phòng, chống Covid-19 trên địa bàn TP.

25 nhân viên y tế từ tỉnh Bình Định đã hỗ trợ thành phố Đà Nẵng vào ngày 6 tháng 8. Một đoàn gồm 37 cán bộ y tế từ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến Đà Nẵng vào ngày 10/8.

Trước đó, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế cũng đã rút một phần địa bàn Hà Nội và tỉnh Hải Dương. Cung cấp hỗ trợ công khai. Ngăn chặn dịch bệnh ở hai khu vực này cùng với Covid-19.

Đoàn Y tế Huế chia tay Đà Nẵng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp.

Nguyễn Văn Kwong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Y tế, Bệnh viện Qiao Lei, Bệnh viện Bahmai, các chuyên gia lớn, các tỉnh khác như Thanh Thuận, Huế, Bình Định, Hải Phòng, Nghệ An; Anh cùng các nhân viên y tế trực tiếp vào Đà Nẵng để “chia lửa”.

“Cho đến nay, dịch bệnh ở Đà Nẵng đã được kiểm soát. Đây không chỉ là thành công mà là thành công của cả nước, đặc biệt là thành công của bộ y tế cả nước”, ông Guangan nói. Đội ngũ cán bộ trong ngành y tế hiện nay vô cùng khó khăn vì phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc như điều trị dịch, số lượng bệnh nhân ngày càng đông, đặc biệt là dịch bệnh. Trước áp lực thiếu nhân lực, sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Sở Y tế tỉnh bạn là vô cùng cần thiết. Đà Nẵng sẽ luôn nhớ. Sở y tế thành phố cũng hy vọng rằng Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia hàng đầu sau khi đại dịch được kiểm soát.