Fastsell, một ứng dụng thị trường di động đang phát triển nhanh chóng, vừa xuất hiện. Đây là mô hình thương mại điện tử C2C (người tiêu dùng với người tiêu dùng: cá nhân đến cá nhân).

Ứng dụng này được thiết kế cho người mua gần đó (trong cùng khu vực, cùng tòa nhà, cùng tòa nhà văn phòng) để giúp cả hai bên thực hiện giao dịch dễ dàng và an toàn (không mất phí vận chuyển, không cần tin tưởng người mua, không thanh toán trực tiếp).

Fastsell nhắm vào các cửa hàng trực tuyến và nhà. Các doanh nghiệp nhỏ chuyên về thủ công mỹ nghệ (thủ công mỹ nghệ) và các doanh nghiệp nhỏ muốn thanh lý và trao đổi các mặt hàng không còn được sử dụng.

Đây là Nguyễn Hoàng Anh (nhân viên cũ) Oracle Vietnam, VIB, FPT) và Minh Dang CTO (cựu nhân viên của eXoPl Platform, FPT). Hiện tại, Fastsell có sẵn trong các cửa hàng ứng dụng iOS và Android.

Ngọc Tuyên