Tại cuộc họp triển khai công tác ngành y tế năm 2019 diễn ra chiều 15/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, một trong những điểm nổi bật của ngành y tế năm qua là cải cách, sắp xếp, đơn giản hóa hệ thống. Hệ thống y tế, bảng lương.

Bộ Y tế có 35 Cục và hơn 100 lãnh đạo. Bộ phận phòng chống AIDS giảm 50% số phòng.

52/63 tỉnh, thành phố đã thống nhất mô hình trung tâm y tế vùng đa chức năng (CDC). Kết quả, đã giảm 437 đầu mối, giảm 1.748 chức danh quản lý.

57 tỉnh, thành phố đã sáp nhập trung tâm dự phòng cấp tỉnh thành trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Riêng lĩnh vực này, bộ phận y tế đã mất hơn 2.000 nhân viên và 1.364 vị trí quản lý.

Hiện nay, có khoảng 17.000 người trong ngành y tế, trong đó có 3.400 người làm việc gián tiếp. 25.000 nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tiết kiệm khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng mỗi năm. – Bộ trưởng Điền cũng cho biết, do có ý kiến ​​của người dân trên đường 1900 9095, ngành ứng dụng đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với 182 nhân viên y tế. Những nhân viên này bị lên án vì hành vi quấy rối và không đúng mực của bệnh nhân. Đồng thời, vì dịch vụ đường dây nóng nên 126 nhân viên y tế đã nhanh chóng được khen thưởng. Giúp đỡ bệnh nhân thông qua hành vi tốt.

Theo khuyến nghị của kênh này, Bộ Y tế đã cải thiện quy trình khám chữa bệnh của 590 bệnh nhân, cải thiện cơ sở vật chất của 259 cơ sở.