Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Quốc gia vừa cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV). Công ty có vốn 300 tỷ đồng, có trụ sở chính tại Hà Nội, được phép hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư và đăng ký mua bán chứng khoán. Chủ sở hữu của JBSV là South Korea’s Gwangju Bank Co., Ltd.

Tiền thân của JBSV là Công ty TNHH Chứng khoán Morgan Stanley Hương Việt, được thành lập năm 2006 với vốn đăng ký 20 tỷ đồng. .

Công ty trước đây có ba cổ đông lớn, trong đó Morgan Stanley (Singapore) nắm giữ 49% cổ phần. Ông Ronald Whatt Soon Ong, đại diện vốn kiêm giám đốc điều hành Morgran Stanley Đông Nam Á, giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị.

Đầu năm nay, ba cổ đông đã đồng ý chuyển nhượng vốn cho Công ty TNHH Ngân hàng Kwangju. Theo báo cáo của “Korea Investor”, giá trị của giao dịch này xấp xỉ 382 tỷ đồng. Sau đó, công ty thông báo sẽ chuyển đổi loại hình kinh doanh thành công ty trách nhiệm hữu hạn một người.

Năm ngoái, công ty chỉ có 20 nhân viên, doanh thu xấp xỉ 22 tỷ đồng, lợi nhuận gần 3 tỷ đồng. -Đúng