Các hoạt động của Goldsun Media nhằm hỗ trợ phòng chống dịch và công khai thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đồng thời thể hiện sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây là hành động thiết thực nhằm mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, tạo sự cộng hưởng và sức lan tỏa, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch, thúc đẩy sự phát triển của dịch bệnh này.

Dịch vụ rửa tay tại Sân bay Nội Bài Ban Tuyên giáo. Ảnh: Goldsun .

Ngoài việc cố gắng để hình ảnh thương hiệu của khách hàng xuất hiện ở vị trí đắc địa, mật độ cao, độ phủ rộng, bắt mắt nhiều hình dáng sân bay, thành phố, cao ốc văn phòng, chung cư, siêu thị … Liên tục chia sẻ thời gian với các hệ thống nói trên để hỗ trợ tuyên truyền chống dịch của cộng đồng. Theo báo cáo của Goldsun Media, đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty, bởi vì cả nước sẽ cùng nhau chống lại dịch bệnh. Ảnh: Goldsun .

Kế hoạch trao đổi sẽ tiếp tục được triển khai với tần suất cao nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc tự bảo vệ mình, tăng cường hiểu biết về các biện pháp phòng chống dịch, giúp giảm thiểu sự phát triển phức tạp của Covid-19 tại Việt Nam. Wu Qing