Công điện của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi các cơ quan chức năng nhằm giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn là một nội dung đột xuất.

Thanh toán qua ngân hàng Điều này có thể giúp đơn giản hóa việc phạt hành chính. nhiều lần. Nhìn chung, ngoại trừ một số hành vi bị phạt tiền không quá 250.000 đồng thì người vi phạm sẽ được bồi thường ngay, còn lại hầu hết các lỗi khác đều trải qua nhiều giai đoạn. Sau khi phân loại tài liệu và tạm giữ, người dân phải đưa về đồn hoặc thanh tra giao thông để xử phạt hành chính.

Sau đó, cá nhân đã giao hồ sơ này. Thu tiền từ kho bạc và lấy biên lai, sau đó quay trở lại đồn cảnh sát (dự kiến) để thu thập các tài liệu được giữ.

Vậy là Phó Thủ tướng rất thích. Phòng Nghiên cứu sẽ sớm ban hành các quy định cụ thể để đơn giản hóa thủ tục thu. Đặc biệt, Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Quốc gia xây dựng quy định về việc nộp phạt vi phạm hành chính trong khu vực qua ngân hàng. Nó cũng liên quan đến việc thúc đẩy thanh toán phi tiền tệ trong các dịch vụ công hiện hành.