Ruan Hongshun, giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh), phó giáo sư, cho biết 6 bác sĩ từ các khoa khác nhau. Họ chịu trách nhiệm về y tế, cấp cứu, điều trị và phòng chống dịch bệnh cho dân quân và hải đảo trong khu vực đánh cá của Tronsa, tỉnh Khánh Hòa. . Bệnh viện đã hoàn thành nhiệm vụ trong gần 30 năm.

Sáng ngày 28 tháng 12, những người lính rời bệnh viện để tổ chức lễ tuyên thệ tại Bệnh viện Quân y 175 ở khu vực Đảo Trondsa. Ông Sun cho biết: “Có nhiều loại bệnh đặc biệt ở khu vực Nansha và tình trạng y tế đòi hỏi nhiều kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng chung … các bác sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ.” .

Trước khi rời đường, 6 bác sĩ đã chấp nhận Đào tạo, đào tạo chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong các hoạt động y tế hàng hải và đảo.

Lê Phương