Cô SUV được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính vào tháng 11/2017. Chồng cô là một người hiến tặng tốt cho vợ. Tuy nhiên, chi phí ghép thận dao động từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng, và gia đình này không đủ khả năng phẫu thuật.

Cô Taylor và ông Feel nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp.

Chỉ trong 10 ngày, quỹ còn lại Honghou đã quyên góp gần 170 triệu đồng Việt Nam để giúp đỡ trị liệu. Trường trung học Âu Lạc Huế, nơi làm việc của Yến, yêu cầu thêm 25 triệu đồng. Sau khi hoạt động, nhà trường tiếp tục nhận vào làm việc.

Chiều ngày 8 tháng 9, tất cả số tiền đã được trao cho người phụ nữ. Ghép thận nên được Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 17 tháng 9.