Giáo sư Ruan Danping, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trung tâm đã thí điểm một số thành phần, như hệ thống kết nối và tổng hợp dữ liệu đơn vị, tương tác nội bộ và tổ chức các cuộc họp thường xuyên. Thông minh, xây dựng hệ thống bản đồ số, kết nối qua camera với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và thực hiện chẩn đoán từ xa …

Ông Bình cho biết, trong quá trình hoạt động, trung tâm sẽ tiếp tục cải thiện và tích hợp thêm nhiều camera, 115 hệ thống, Đánh giá hiệu quả để tính toán các khoản đầu tư cụ thể trong tương lai. Dự kiến ​​đến tháng 9, đấu thầu sẽ bắt đầu tìm nhà đầu tư và mở rộng mô hình.

Ứng viên sẽ tập trung vào dự đoán bệnh, liên kết các chuyên gia trong và ngoài nước để cải thiện chất lượng. Đối với số lượng dịch vụ, bạn có thể chọn bác sĩ tại nhà để nhanh chóng đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân …

Bí thư đảng HCM Ruan Tianren (giữa, cà vạt) và lễ thí điểm trung tâm điều hành y tế thông minh. Ảnh: X.A

Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao việc thành lập một trung tâm hoạt động y tế thông minh khi thành phố tiến tới một thành phố thông minh. Thành phố có hơn 10 triệu cư dân và đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ các tỉnh khác. Do đó, ngành y tế phải đầu tư vào nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến các phương tiện hiện đại. chất lượng phục vụ.

Ông Nhân nói rằng việc hoàn thành trung tâm là rất quan trọng đối với những nỗ lực của đất nước trong việc ngăn ngừa các bệnh do coronavirus mới gây ra. Các ứng dụng thông minh giúp kiểm soát dịch bệnh thuận tiện và hiệu quả hơn, và cố gắng kiểm soát dịch bệnh thay vì để các thành phố chết vì nCoV.

Lê Phương