Mọi người thường nghĩ rằng bệnh lậu chỉ lây lan qua quan hệ tình dục, nhưng nghiên cứu mới nhất cho thấy bệnh lậu có thể lây lan qua hôn. Trong ba tháng qua. Họ được chia thành các nhóm hôn tình dục, vô tính và hôn vô tính. Tác giả chỉ ra rằng nụ hôn ở đây được hiểu là một nụ hôn sâu hay “nụ hôn kiểu Pháp”.

– Kết quả cho thấy hơn 6% tình nguyện viên mắc bệnh lậu và dưới 6% bệnh nhân mắc bệnh lậu trực tràng. Đại tràng và gần 3% số người mắc bệnh lậu ở niệu đạo. Chỉ có 1,4% tình nguyện viên không có quan hệ tình dục và thuộc nhóm hôn, nhưng nhiều người được đưa vào nhóm này hơn hai nhóm còn lại. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng số lượng nụ hôn có mối tương quan tích cực với nguy cơ mắc bệnh lậu.

Ảnh: AOL .

Tác giả nhận ra rằng nghiên cứu này chỉ là quan sát đầu tiên. Sự lây lan của bệnh lậu có thể được xác nhận bằng cách hôn. Tuy nhiên, điều này cho thấy cộng đồng không thể bỏ qua nguy cơ hôn và phải đào sâu hơn. Nếu bằng chứng về bệnh lậu lan truyền bằng cách hôn, thì khoa học sẽ tìm ra các phương pháp phòng ngừa hiệu quả, chẳng hạn như nước súc miệng tiệt trùng.

Minh Nguyễn (theo IFL)