Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh do vi khuẩn Covid-19 đưa ra chiều 24/7. Điều kiện này không áp dụng cho các chuyên gia đã có vé và sẽ vào trước ngày 5/8. Các mẫu phải được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được chính phủ phê duyệt hoặc hệ thống phòng thí nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia Trên thực tế, sau khi thử nghiệm nCoV dương tính, số lượng người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề và lãnh đạo doanh nghiệp có xu hướng tăng lên. Nếu một gia đình có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc một tổ chức mời, họ phải đồng ý chi trả cho việc điều trị bằng Covid-19 tại Việt Nam. Khách cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn chống lại Covid-19. Ít nhất hai mẫu được lấy để phát hiện nCoV.

Trong 99 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào trong cộng đồng. Trong giai đoạn này, hơn 150 ca nhiễm mới là từ những người bước vào và được cách ly ngay lập tức nên không có cộng đồng nào bị nhiễm.