Số đăng ký sản phẩm của đợt thu hồi này là VD-24513-16, số lô 041117, ngày sản xuất là ngày 21 tháng 11 năm 2017 và ngày có hiệu lực là ngày 21 tháng 11 năm 2019. Thuốc này được sản xuất bởi Công ty Y học Đông Phương Fuhong. Kết quả kiểm tra của Viện nghiên cứu kiểm soát chất lượng dược phẩm trung ương cho thấy bột Fuhong chưa đạt đến mức độ nhiễm trùng.

Cục Quản lý Dược Việt Nam đã đình chỉ việc lưu hành lô thuốc này tại Hà Nội. Các nhà sản xuất được yêu cầu thu hồi số lượng lớn thuốc trên thị trường và báo cáo trước ngày 14 tháng 8.

Cơ quan kiểm nghiệm thuốc từ trung ương đến địa phương sẽ phối hợp để thu thập ít nhất 2 mẫu thuốc bổ sung để thử nghiệm. Kiểm tra .

Bột Phúc Hưng Bột thất thích hợp cho tiêu chảy ra máu do chấn thương bên ngoài, chảy máu bên trong hoặc bên ngoài, chảy máu và sưng …

Phương Trang