Bà Nguyễn Sĩ Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, vừa ký ban hành văn bản phát triển cơ sở KCB BHYT đến cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí nằm viện theo mức quy định của người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh của cả nước.

TP.HCM yêu cầu chuyển tuyến khám BHYT ngoại trú. – Giấy chuyển tuyến sử dụng đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính sẽ được phát hành sau ngày 15/12 và không sử dụng đến hết năm 2021 dương lịch. – Phiếu chuyển tuyến có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng chưa hoàn thành đợt điều trị thì giấy chuyển tuyến được sử dụng để kết thúc đợt điều trị. Đối với các trường hợp điều trị ngoại trú có bệnh án như ung thư, chạy thận nhân tạo… người bệnh phải hoàn thành phiếu chuyển tuyến trước ngày 10/1/2021.

Các trường hợp khác, Quý khách vui lòng sử dụng phiếu giới thiệu hoặc giấy hẹn theo dõi. Các cuộc hẹn tiếp theo chỉ có thể được sử dụng một lần trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hẹn xem xét, nhưng không giới hạn trong một năm dương lịch.

Thẻ BHYT có thời hạn đến 31/12/2020 nhưng vẫn quy định khám chữa bệnh những ngày cuối năm và cấp thuốc, điều trị theo chỉ định của bác sĩ. -Theo số liệu của Bộ Y tế TP.HCM, số người khám, chữa bệnh ngoại tỉnh trong 6 tháng đầu năm chiếm 20% tổng số lượt khám và chiếm gần 49% tổng chi phí bảo hiểm. Người bệnh đến khám bệnh ngoại tỉnh ảnh hưởng lớn đến việc cân đối ngân sách chi KCB BHYT của đô thị.

Bộ Y tế TP.HCM lo ngại quy định ủy quyền đưa bệnh nhân ngoại tỉnh đến bệnh viện đầu tiên của thành phố khiến bệnh viện này vừa quá tải công việc, vừa vượt dự toán chi phí KCB BHYT của địa phương.