Diễn đàn Tiếp thị Trực tuyến Việt Nam (VOMF 2017) do Hiệp hội Thương mại Điện tử (VECOM) tổ chức sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/8 và tại Hà Nội vào ngày 17/8. -Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Xu hướng tiếp thị nổi bật” và dự kiến ​​sẽ thu hút hơn 1.000 công ty thương mại điện tử và hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị trực tuyến. Diễn đàn nhằm chia sẻ các giải pháp và cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến, đồng thời giúp các công ty thương mại điện tử xác định chiến lược tiếp thị trực tuyến phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trực tiếp. Tiếp thị và liên hệ đầy đủ với các công ty tiếp thị trực tuyến hàng đầu.

Hiệp hội Thương mại điện tử nhận định, từ năm 2016 đến nay, thương mại điện tử Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh, nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại lớn, bao gồm lòng tin của người tiêu dùng thấp, dịch vụ thanh toán, tiếp thị trực tuyến và dịch vụ giao hàng chưa đáp ứng đủ nhu cầu. – — Theo báo cáo Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam, năm 2016, mạng xã hội đã thay thế công cụ tìm kiếm với tư cách là phương tiện quảng cáo thương mại dịch vụ trực tuyến được sử dụng phổ biến nhất. Email vẫn là một kênh quảng cáo thú vị của nhiều công ty. Tỷ trọng quảng cáo qua báo điện tử và báo hình khá ổn định, lần lượt là 34% và 20%.

Ngoài các hãng quảng cáo trực tuyến lớn trên thế giới như Google hay Facebook, một số công ty quảng cáo nước ngoài cũng nhận thấy tiềm năng to lớn của loại hình quảng cáo này. Thị trường quảng cáo trực tuyến của Việt Nam. Trong đó, có một số công ty đi đầu trong các lĩnh vực tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) và tiếp thị tự động (Programmatic Marketing) và tiếp thị tự động (Programmatic Marketing). KyDuyen