.7 Có 8 dạng đột biến ở gen đỉnh. Tuy nhiên, hệ thống miễn dịch tạo ra các kháng thể khác nhau chống lại cùng một loại protein, khiến vi rút khó thoát khỏi sự tấn công của hệ thống miễn dịch. – – Tiến sĩ Moncef Slaoui, chuyên gia tư vấn khoa học về tốc độ bùng phát vắc xin Covid-19, nói rằng biến thể này không ảnh hưởng đến hiệu quả của vắc xin. “Một ngày nào đó, một biến thể nhất định của vi-rút có thể làm mất hiệu lực của vắc-xin hiện tại, nhưng khả năng điều này xảy ra với vắc-xin hiện tại là rất thấp. Tiến sĩ Sloy cho biết.

Đồng thời, Scripp Kristian Andersen, nhà virus học tại Viện Sri Lanka, tin rằng còn quá sớm để loại trừ nguy cơ này, nếu biến thể nCoV ở Anh tiến hóa để thoát khỏi hệ thống miễn dịch của bệnh nhân bị bệnh, nó có thể khiến virus bỏ qua vắc xin. Vắc xin sẽ không hoàn toàn vô dụng nhưng tác dụng sẽ giảm đi. – Ý Nhi (New York Times, BBC)