Loại hình B2C giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng …

Ngày 16/12/2015, VnExpress và Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, với sự tham gia của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2015 (VEPF 2015). Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới và 20 diễn giả là các lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bán lẻ, điện tử thương mại và công nghệ thông tin.

Với hai chủ đề chính: thanh toán điện tử hỗ trợ các dịch vụ công và thương mại và thanh toán điện tử. Trước xu hướng tiêu dùng mới, VEPF 2015 sẽ tạo cơ hội cho các bên liên quan thảo luận và tìm ra các hành động phối hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển của thanh toán điện tử Giải pháp nhằm đảm bảo mọi đối tượng trong xã hội đều có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính. Chỉ truy cập website http://vepf.vnexpress.net để cập nhật thông tin trên diễn đàn VEPF và đăng ký tham gia.

Các đối tác điều phối để hiện thực hóa diễn đàn là Công ty Cổ phần Chuyển đổi Tài chính Quốc gia (Banknetvn) và các nhà tài trợ.

Ngọc Tuyên