Viện chấn thương chỉnh hình và chấn thương đã hoạt động từ tháng 12, và lễ khánh thành của Viện chấn thương chỉnh hình và chấn thương sẽ được tổ chức vào lúc 1:30 chiều. Ngày 11/12 tại Bệnh viện Quân đội 175-786 Nguyễn Kiêm, Quận 3, Quận Đàng-TP. HCM, với sự tham gia của lãnh đạo đảng và nhà nước và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Tổng quan về Bệnh viện Quân y 175 .

Bác sĩ Nhân dân, Đại học Sư phạm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, ông nói rằng chấn thương xương ngày càng trở nên phức tạp, vì vậy Bệnh viện 175 đã tạo ra Khoa Chỉnh hình. Bệnh viện có hai nhiệm vụ chính: trở thành một trung tâm cấp cứu. Điều trị tích cực có thể giúp giảm quá tải bệnh nhân tại một số bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tổ chức chăm sóc khẩn cấp cho binh sĩ ở khu vực biên giới và các tỉnh phía Nam để chuẩn bị cho các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao. 175 Viện nghiên cứu chỉnh hình có một sân bay trực thăng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ Nhân dân, Tổng cục, Phó Giáo sư, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn — là bệnh viện cuối cùng của bệnh viện ở quân khu phía Nam, đơn vị tham gia công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, công tác y tế trên đảo, Đối ngoại và quản lý các dòng y tế ngày càng có uy tín. … Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, Bệnh viện 175 cũng đã thực hiện nhiều hoạt động, như tổ chức khám sức khỏe ngoài giờ hành chính, cung cấp phẫu thuật theo yêu cầu và điều trị trong ngày theo yêu cầu. …

Nguyễn