Công điện của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi các cơ quan chức năng về giải pháp giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn là một nội dung đáng kinh ngạc.

Thanh toán qua ngân hàng có thể giúp đơn giản hóa việc xử phạt hành chính.

Theo đánh giá của Chính phủ, việc thu và nộp phạt giao thông trước đây còn phức tạp và mất nhiều thời gian đối với những người vi phạm phải đi lại nhiều lần. Thông thường, ngoại trừ một số hành vi đáng ra bị phạt dưới 250.000 đồng, người vi phạm có quyền nộp phạt ngay, còn lại hầu hết các lỗi vi phạm khác đều phải trải qua nhiều bước. Sau khi vụ việc được lập hồ sơ bị tạm giữ và người dân phải đưa về đồn hoặc thanh tra giao thông để thụ lý xử phạt hành chính. Quay trở lại đồn cảnh sát (dự kiến) để thu hồi các tài liệu bị giữ. Vì vậy, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ nghiên cứu sớm ban hành các quy định cụ thể để đơn giản hóa thủ tục thu. Đặc biệt, Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Quốc gia xây dựng quy chế nộp phạt vi phạm hành chính trong khu vực thông qua ngân hàng quản lý. Nó cũng liên quan đến việc thúc đẩy thanh toán phi tiền tệ trong các dịch vụ công hiện hành.