Diễn đàn tiếp thị trực tuyến (Diễn đàn tiếp thị trực tuyến Việt Nam – 2017 VOMF 2017) Hiệp hội thương mại điện tử (VECOM) sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 17 tháng 8. – – Tiêu đề chính của năm nay “Đặc biệt xu hướng tiếp thị Nên thu hút hơn 1.000 công ty thương mại điện tử, hơn 50 đô la, và các dịch vụ tiếp thị trực tuyến. Diễn đàn được thiết kế để chia sẻ các giải pháp và cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến, hỗ trợ các công ty thương mại điện tử để xác định chiến lược tiếp thị trực tuyến phù hợp, cải thiện tiếp thị hiệu quả và quyền truy cập toàn diện vào các công ty tiếp thị trực tuyến lớn .– – Hiệp hội thương mại điện tử là Được đánh giá như năm 2016, thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, nhưng vẫn tiếp tục tôn trọng một số trở ngại lớn, bao gồm sự tự tin của người tiêu dùng thấp, dịch vụ thanh toán, tiếp thị trực tuyến và dịch vụ giao hàng không đáp ứng được nhu cầu. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Trung Quốc đến Việt Nam, mạng xã hội năm 2016. Bằng cách tìm kiếm động cơ, đây là cơ sở quảng cáo trực tuyến phổ biến nhất. Email vẫn là các kênh quảng cáo cho nhiều công ty. Bằng báo điện tử và báo giấy khá ổn định, tốc độ tương ứng là 34% và thị trường quảng cáo trực tuyến 20%. Đặc biệt, các công ty hàng đầu trong một số tiếp thị liên minh (tiếp thị giải đấu) và tiếp thị tự động (tiếp thị lập trình) có mặt hoặc có các hoạt động thâm nhập thị trường.