Thông tin do Bộ Y tế cung cấp cho Ban chỉ đạo Covid-19 của Ủy ban kiểm soát và phòng chống thành phố Hà Nội vào tối ngày 18 tháng 3. -Theo Bộ Y tế, số người rời khỏi vùng dịch bệnh cho Hà Nội đã tăng lên. Do sự lây lan của dịch Covid-19 ở Châu Âu, Hoa Kỳ và một số nước ASEAN, nó đã hoạt động mạnh mẽ trong những ngày gần đây. Hà Nội phải theo dõi chặt chẽ và lấy mẫu tất cả các trường hợp đáng ngờ để nhanh chóng xác định vị trí bệnh nhân và không truyền bệnh cho cộng đồng. Nhu cầu kiểm tra ngày càng tăng, nhưng có quá ít nhân viên để đáp ứng nhu cầu này.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết 60 người từ huyện, thị xã, làng đã huy động các trung tâm và phòng khám này. Con số này được phối hợp với 20 nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và 20 cán bộ của Bệnh viện Đại học Hà Nội và trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra sau khi vào sân bay Nội Bài. — Ông Hạnh cũng nói rằng các mẫu xét nghiệm không cao và nhân viên y tế làm việc tại các trạm y tế và trung tâm y tế có thể thu thập các mẫu để xét nghiệm. Vào ngày 18 tháng 3, cuộc thử nghiệm đã được tiến hành tại sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Số nhân viên được huy động trong Bác sĩ Y học Dự phòng 4 và 4, Cử nhân Y tế Công cộng. Ông Nguyễn Nhật Cam, giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội, năm cuối của Đại học Y Hà Nội, cho biết 100 sinh viên đã được gửi đến để hỗ trợ và tăng cường đội kiểm dịch tại sân bay Nội Bài. Sinh viên y khoa cũng sẽ được nhận vào Khoa truyền nhiễm để điều tra và xác minh các trường hợp, phòng kiểm tra của các phòng ban khác của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội.

Các mẫu kiểm tra cũng được lấy từ mỗi vùng, vùng và khu vực cách ly tập trung.

“Trong trường hợp phường và những người khó khăn, ông Kan cần phải nói:” Đề nghị Bộ Y tế huy động thêm nhân viên trường y “