Theo Bộ Y tế, dự án “Sử dụng thuốc Việt Nam đầu tiên” đã thành công trong chiến lược phát triển quốc gia của ngành dược phẩm Việt Nam. Mục đích là để tăng tỷ lệ Sinopharm bằng cách ưu tiên sử dụng Sinopharm trong đấu thầu. -Bộ Y tế vừa công bố trong Thông tư số 23 rằng số y học quốc gia đáp ứng yêu cầu. Về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và thay thế Thông báo số 10 năm 2016. Điểm mới trong thông báo được ban hành gần đây là danh sách 146 loại thuốc được sản xuất trong nước đã được tăng lên 640 loại thuốc. Không có báo giá nhập khẩu là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu xử lý, giá cả và khả năng cung cấp.

Đây là cơ hội để các công ty dược phẩm quốc gia đầu tư cải thiện chất lượng sản phẩm sẽ được hiện thực hóa và mở ra. Thị trường đã phải cạnh tranh với thuốc nhập khẩu trước đó.