Vào ngày 28 tháng 5, Bộ Y tế Cà Mau đã công bố một báo cáo về tình trạng các bác sĩ từ chức tại các bệnh viện công. Tình trạng này đã xảy ra từ năm 2015 và vẫn đang gia tăng. Tính đến tháng 3 năm 2018, tổng cộng 105 công chức làm việc tại các cơ sở y tế công cộng trong tỉnh đã bỏ hút thuốc hoặc ngừng hút thuốc. Trong số đó, có 38 chuyên gia và 2 chuyên gia, hai thạc sĩ và bốn dược sĩ chuyên nghiệp 1. Chỉ riêng năm 2018, 31 bác sĩ đã từ chức. Số lượng người nghỉ việc tập trung nhiều ở Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và Bệnh viện Đa khoa Cái Nước. – Theo Bộ Y tế, lý do cho tình trạng này là mức lương thấp tại các bệnh viện công. So với giá hiện tại, lương cao ở các cơ sở y tế tư nhân thu hút bác sĩ ở bệnh viện công.

Bộ phận y tế của Cà Mau cũng bị sốc bởi thực tế là các thành viên trong gia đình đã đánh các bác sĩ tại các bệnh viện công. Việc thiếu thiết bị y tế của công chúng đã ngăn cản các bác sĩ phát triển các kỹ năng chuyên môn của họ, vì vậy họ đã từ chức.

Sở Y tế Cà Mau cảnh báo về tình trạng bác sĩ cai thuốc lá tại các bệnh viện công. Ảnh: Hoàng Hạnh .

Tại nhiều tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ đã được chuyển đổi từ bệnh viện công sang bệnh viện tư. Thu nhập thấp của họ là lý do chính khiến họ ngừng làm việc tại các bệnh viện công. Thu nhập hàng tháng của họ khoảng 15 triệu đồng và họ có bác sĩ với 10 năm kinh nghiệm. Nhiều bệnh viện sử dụng các ưu đãi để tiết kiệm nguồn nhân lực, chẳng hạn như tăng thu nhập và tính toán lại giờ làm việc … nhưng họ không cạnh tranh với mức lương hàng tháng của bệnh viện tư là 30-50 triệu đồng. –Hangang Hạnh