Đến năm 2020, 30% dân số Việt Nam sẽ tham gia lĩnh vực thương mại điện tử, với giá trị tiêu thụ ước tính là $ 350 mỗi người. Ảnh: Anh Quân

Việt Nam hiện có hơn 54% dân số sử dụng Internet và ngày càng có nhiều người dùng thiết bị thông minh, được coi là thị trường tiềm năng để phát triển thương mại điện tử. -Khu vực này không chỉ tập trung ở các thành phố lớn, mà còn bắt đầu di chuyển đến các vùng khác của đất nước. Theo thống kê của VECITA, doanh số bán lẻ trực tuyến của Việt Nam đã vượt 4 tỷ USD vào năm 2015, vẫn còn thấp so với khu vực và tiềm năng của khu vực (Trung Quốc đạt 617 tỷ USD, Hàn Quốc 39 tỷ USD và Ấn Độ. Khoảng 14 tỷ USD. .) .

“Thương mại điện tử của Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển vững chắc. Mục tiêu quan trọng là đến năm 2020, doanh số bán lẻ của khu vực sẽ đạt 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 5% tổng doanh số bán lẻ của cả nước, bao gồm B2B e- “Đến năm 2020, các giao dịch thương mại dự kiến ​​sẽ chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu”, Lai Yue’an, phó giám đốc VECITA cho biết. Cuộc họp mới nhất. B2B là mô hình thương mại điện tử trong đó các công ty trực tiếp tham gia Thực hiện giao dịch Theo kế hoạch tổng thể 2016-2020 về phát triển thương mại điện tử được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, 50% công ty B2B sẽ có một trang web và 80% công ty sẽ đặt hàng hoặc nhận đơn đặt hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử. .

– Ngoài ra, 100% siêu thị và trung tâm mua sắm lớn có trung tâm mua sắm và phân phối hiện đại có thiết bị đầu cuối thanh toán (POS) và cho phép khách hàng thanh toán mà không cần tiền mặt. 70% điện, nước, viễn thông Ông và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn cá nhân và gia đình thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Một điểm quan trọng khác được nêu ra trong kế hoạch là đến năm 2020, 30% dân số Việt Nam sẽ tham gia ước tính giá trị mua hàng trực tuyến trong thương mại điện tử Đó là $ 350 mỗi người mỗi năm .

Anh Quân