Giáo sư Nguyễn Thành Long chia sẻ ở vị trí mới: “Tôi hứa sẽ phát huy trí tuệ, sự đoàn kết, ý chí, lý tưởng và tinh thần của toàn ngành để phục vụ người dân tốt hơn. Tiếp tục cải thiện dần vị thế của ngành y tế Việt Nam.” Phó Thủ tướng Wu Vũ Đức Đàm quy kết việc bổ nhiệm bộ trưởng y tế cho Giáo sư Ruan Qinglong vào sáng ngày 14 tháng 7. Ảnh: Đ.D .

Vũ Đức Đàm, phó thủ tướng, đã đưa ra quyết định bổ nhiệm, bày tỏ hy vọng cho chức vụ Bộ trưởng Long Long, và bộ y tế đã hành động như một bà mẹ ngọt ngào Sự phát triển tâm linh của cùng một bác sĩ, đặc biệt là những điều có lợi cho mọi người, họ sẽ cố gắng hết sức.

“Rất nhiều công việc, nhưng trước hết, lần này, làm thế nào để duy trì sự gắn kết và đổi mới trong bộ y tế và các vấn đề cấp bộ để duy trì thành tựu chống dịch của Covid-19 trong giai đoạn vừa qua”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. “Mọi người rất biết ơn các bác sĩ và bộ y tế vì những nỗ lực của họ. Chúng tôi cảm ơn mọi người vì sự cần thiết của việc duy trì thành tích này.”

Phó Thủ tướng Đây là giai đoạn thứ 19 của dịch bệnh ở Kuwait và cũng giúp bộ y tế xem xét các lợi thế và lỗ hổng. Ngành y tế phải tăng cường lợi thế của mình và đã bắt đầu bù đắp và bù đắp những thiếu sót của nó.

Giáo sư Nguyễn Thành Long, 54 tuổi, Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1995 với bằng thạc sĩ khoa học về y học truyền nhiễm, lấy bằng tiến sĩ y học năm 2003, phó giáo sư y khoa năm 2009 và giáo sư y khoa năm 2013. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 11 năm 2011, ông là giám đốc phòng chống HIV / AIDS. Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 10 năm 2018, ông là ủy viên của Đảng ủy và Thứ trưởng Bộ Y tế. Vào tháng 10 năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã bổ nhiệm ông làm Phó Giám đốc Ban Tuyên giáo Trung ương. Vào ngày 31 tháng 1, Thủ tướng đã huy động ông Lang làm Thứ trưởng Bộ Y tế, và hiện là Bộ trưởng Bộ Y tế.