Connecture đã thực hiện một cuộc khảo sát với 8.000 người Mỹ có bảo hiểm y tế từ năm 2012 đến 2017. Kết quả cho thấy số người dùng chọn mua bảo hiểm y tế trực tuyến đã tăng từ 14% trong năm 2012 lên 42% trong năm nay.

Nghiên cứu cũng cho thấy người tiêu dùng ngày càng tự tin vào khả năng tự đánh giá các kế hoạch y tế. Cụ thể, 56% cho biết họ đã quyết định mua bảo hiểm y tế của chính họ và hỏi bạn bè ít hoặc không có thông tin. Năm 2012, tỷ lệ này chỉ là 37%.

Năm 2017, số người Mỹ sử dụng các công cụ trực tuyến để mua bảo hiểm nhóm gấp bốn lần so với năm 2012, tăng từ 9,5% lên 38%. Hiện nay, trong số các công ty có 500 nhân viên, 81% nhân viên đã tham gia bảo hiểm y tế trực tuyến, so với 52% của các công ty nhỏ.

Kết quả khảo sát cho thấy các ứng viên trực tuyến sẽ tham gia nhiều hơn vào quá trình này. Quyết định mua bảo hiểm chỉ dành cho những người đưa ra yêu cầu thường xuyên. Họ cũng quan tâm nhiều hơn đến các lợi ích liên quan như nha khoa, nhãn khoa hoặc bảo hiểm nhân thọ.

Hầu hết công nhân không quan tâm quá nhiều đến các lựa chọn bảo hiểm mà công ty mua cho họ. Gần 60% công nhân của bạn dành không quá một giờ để nghiên cứu và chọn mua bảo hiểm y tế. Khoảng 50% mọi người không biết họ sẽ trả phí hàng tháng như thế nào.