Vào tháng 3 năm 2016, công ty nghiên cứu Intage Group (Nhật Bản) đã thực hiện khảo sát người mua trực tuyến tại bốn thành phố lớn của châu Á, bao gồm Delhi (Ấn Độ), Jakarta (Indonesia), Bangkok (Thái Lan) và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). kết quả. Kết quả cho thấy những người mua sắm trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh ít nhất 6 tháng một lần (trước khi khảo sát) đã sử dụng thiết bị. Phí cao hơn các thiết bị khác. Hơn một nửa số người được hỏi nói rằng họ sử dụng PC và máy tính xách tay để đặt hàng và mua sản phẩm trực tuyến, tiếp theo là điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Đồng thời, hầu hết mọi người ở Delhi (Ấn Độ) nói rằng họ sử dụng điện thoại thông minh để mua sắm trực tuyến và chỉ một số ít sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

Hầu hết người dùng ở Jakarta và Bangkok mua qua điện thoại, nhiều hơn nhiều so với người dùng máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng. So với Delhi ở Jakarta, khoảng 20% ​​người dùng sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, trong khi 15% sử dụng máy tính bảng. Đồng thời, tại Bangkok, tỷ lệ sử dụng các thiết bị điện thoại không thông minh cao tới 40%.

Hải Khánh