Phó giáo sư Lương Ngọc Khue, giám đốc kiểm tra y tế và quản lý điều trị, cho biết đây là một trận chiến và ngày là 7/17. Một chiến lược quan trọng cho ngành y tế, đặc biệt là khi tất cả các bộ và ngành tham gia vào kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia.

Hai tháng sau khi thực hiện dự án thí điểm kiểm tra và điều trị bệnh từ xa, Viện Y học Đại học Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: đảm bảo cách ly xã hội để ngăn chặn dịch bệnh, giảm chi phí và thời gian cho bệnh nhân, giảm quá tải, Thiết lập sự cân bằng của bệnh nhân giữa các tuyến trên và dưới, tăng cường năng lực chuyên môn và mạng lưới bệnh viện của các bệnh viện cấp dưới.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức hai cuộc họp mỗi tuần. Cho đến nay, có 34 bệnh viện được kết nối và 89 bệnh viện. Đó là khuyến cáo để tham gia tư vấn. Bao gồm các bệnh viện ở Lào và Campuchia. Bệnh viện đã tiến hành 144 cuộc tư vấn và đề nghị 28 trường hợp và 8 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. -Minister of Health Ruan Qinglong đã gặp quyền thực hiện tiến độ của dự án kiểm tra từ xa, ngày 17 tháng 7, ảnh: Lê Hào.

Trong cuộc họp hôm nay về tiến trình khám và điều trị từ xa và tiến độ thực hiện hồ sơ y tế điện tử, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc điều trị được cung cấp bởi dự án đánh giá từ xa vào ngày 22 tháng 6 có hai mục tiêu cơ bản là tất cả y tế Các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức y tế ở cấp khu vực, sẽ nhận được hỗ trợ chuyên nghiệp liên tục và mọi người sẽ nhận được hỗ trợ y tế. Thường và khi cần.

Trước đây, hỗ trợ chuyên nghiệp một-một, nghĩa là hỗ trợ cho lộ trình tăng dần của các thế hệ tương lai, giờ sẽ được mở rộng sang mô hình 1-N để mở rộng phạm vi người thụ hưởng. Các bệnh viện cấp cao hơn hỗ trợ các bệnh viện cấp thấp hơn, nhưng tất cả các bệnh viện khác trong mạng lưới đều có thể tham gia tư vấn và giám sát để học hỏi và cải thiện các kỹ năng chuyên môn của họ. Mọi người ở đây có thể đi bác sĩ. Ngoài ra, dự án khám và điều trị y tế từ xa cũng có nhiệm vụ giúp nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng kiểm tra y tế và phương pháp điều trị. Kết hợp bác sĩ trên và dưới theo mô hình 1-4-4-2. Nói cách khác, bác sĩ cấp trên chịu trách nhiệm cho 4 bác sĩ tỉnh, 4 bác sĩ huyện và 2 bác sĩ xã. Trong số đó, các bác sĩ cấp cao đóng vai trò là nhà tài trợ và hỗ trợ các bác sĩ cấp thấp hơn khi cần thiết.

Theo ông Long, các dự án khám và điều trị từ xa và hồ sơ y tế điện tử đều nhằm thay đổi cách thay đổi dịch vụ y tế. Long nói: “Telemeesine sẽ là dịch vụ y tế của bệnh viện và các hoạt động hàng ngày của bệnh viện.” Cũng yêu cầu các bác sĩ giỏi trong bệnh viện dành ít nhất một giờ mỗi ngày để nuôi con. Bệnh viện cần lựa chọn và mời các chuyên gia xuất sắc để thu hút khán giả và thông báo cho toàn bộ dòng.

Ông Long giao nhiệm vụ cho bệnh viện cấp trên và kết nối với 1.000 bệnh viện trực thuộc. Dự án khám và điều trị từ xa nhanh nhất .

Đối với hồ sơ y tế điện tử, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm điều phối việc quản lý và thống nhất hồ sơ y tế điện tử. Trong tương lai gần, hồ sơ y tế điện tử sẽ được tiến hành để kiểm tra y tế và điều trị ngoại trú.

Ông Long đã yêu cầu bộ phận kiểm tra và hành chính xây dựng hướng dẫn thực hiện các dự án khám và điều trị vật lý từ xa. Sản phẩm điện tử âm thanh, đóng một vai trò phối hợp trong việc quản lý kiểm tra và điều trị y tế từ xa. Bộ Bảo hiểm Y tế đã thiết lập các hướng dẫn thanh toán các dịch vụ kiểm tra và điều trị từ xa, Bộ Kế hoạch và Tài chính chỉ đạo việc sử dụng kinh phí để vận hành và duy trì kiểm tra y tế và điều trị và hồ sơ sức khỏe điện tử từ xa. Hệ thống y tế sẽ tham gia vào các dự án đánh giá và điều trị y tế từ xa.