Ban tổ chức của Ngày mua sắm trực tuyến 2015 tuyên bố rằng họ đã phát triển một quy trình xử lý khiếu nại khá nghiêm ngặt để đảm bảo uy tín của chương trình. Do đó, Bộ Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin (Bộ Công Thương) và các bộ phận liên quan sẽ giải quyết các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm kém chất lượng và quảng cáo kém. , Quảng cáo không đầy đủ hoặc giao hàng chậm sẽ làm hỏng sản phẩm.

Khiếu nại sẽ được giải quyết trong 4 bước. Sau khi nhận được ý kiến ​​của các cá nhân và doanh nghiệp, nhà tổ chức sẽ đánh giá bộ phận và đề nghị cả hai bên tự tiến hành hòa giải nội bộ sau một khiếu nại đơn giản. Nếu cả hai bên không giải quyết tranh chấp, nhóm pháp lý của ban tổ chức sẽ giải quyết.

Nhóm pháp lý sẽ lãnh đạo hiệp hội sau khi có lời giải thích bằng văn bản từ các bên liên quan. Thẩm phán phải xác minh và cung cấp giải pháp dựa trên nội dung khiếu nại và các quy định pháp lý hiện hành. Theo khuyến nghị của nhóm, ban tổ chức sẽ đưa ra quyết định.

Về mức độ xử lý khiếu nại, đại diện ban tổ chức cho biết công ty có thể bị phạt dựa trên giá trị của nó. Dịch thuật hàng hóa. Trường hợp, xuất bản vi phạm trên trang web www.online.gov.vn, đình chỉ hoạt động hoặc nộp đơn tố tụng .

Kỳ Duyên