Mục tiêu là tăng doanh thu của công ty trang sức Sài Gòn SJC hơn 10% trong năm 2019. Sau một thời gian biến động, doanh số của SJC năm ngoái tiếp tục tăng do Ngân hàng Quốc gia quản lý chặt chẽ hơn thị trường vàng. Công ty lo lắng rằng căn bệnh này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của mình trong năm nay, nhưng theo một kế hoạch được thực hiện hai tháng trước, doanh thu gần với mục tiêu mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặt ra. Lợi nhuận sau thuế của SJC là 55,6 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 3,77%. Nó cũng yêu cầu các công ty không phải chịu các khoản nợ quá hạn. Theo phán quyết, SJC chịu trách nhiệm đạt được các mục tiêu này và sẽ không được điều chỉnh trong năm nay.

Thị phần giao dịch vàng thỏi hàng đầu của công ty đạt gần 2,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch doanh thu. 170 tỷ đồng Việt Nam. Cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp đôi lên 52 tỷ đồng, nhưng mục tiêu vẫn không đạt được.

Ban quản lý SJC tuyên bố sẽ mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Kết quả là, cùng lúc các nhánh hoạt động kém và không phát triển đã bị đóng cửa.

Việc tái tổ chức vốn vẫn đang diễn ra và công ty đã chọn phương pháp thích hợp để thanh khoản vốn tốt. Công ty cũng có kế hoạch tăng ngân sách quảng bá và tiếp thị để hỗ trợ nhận thức về thương hiệu và kinh doanh của SJC Jewelry.