Công ty Cổ phần Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Việt Nam (VEF), một công ty con của Tập đoàn Vingroup, vừa gửi yêu cầu bằng văn bản cho các cổ đông để thực hiện bốn dự án lớn bao gồm trung tâm triển lãm tại Hà Nội. Đất nước và ba dự án bất động sản nhà ở, khu đô thị.

Vốn nhà đầu tư của các dự án này chiếm khoảng 15-20% quy mô đầu tư, phần còn lại được vay hoặc các nguồn khác. Một dự án huy động khác. Dự án Trung tâm triển lãm và triển lãm quốc gia nên được triển khai tại khu vực Tongan, với quy mô 7.336 tỷ đồng. Vốn đầu tư của nhà đầu tư là 15% (tương đương 1.100 tỷ đồng) và 85% còn lại được vay hoặc huy động thông qua các kênh khác. Dự án có thể bắt đầu vào quý IV năm nay và hoàn thành vào quý 3 năm 2024.

Ba dự án còn lại là Khu đô thị mới Tongan (Vinhomes Co Loa), tòa nhà toàn diện của Trung tâm dịch vụ thương mại. Các dự án bán lẻ và nhà ở và khu chức năng đô thị tại 148 Giang Võ (Vinhomes Gallery) phía nam đại lộ Thăng Long. Vốn đầu tư của các dự án này là 34.879 tỷ đồng, 17.440 tỷ đồng và 19.900 tỷ đồng. Trong đó, các nhà đầu tư của dự án Vinhomes Gallery chiếm 20% tổng cấu trúc, và hai dự án còn lại chiếm 15%. Tổng số tiền VEF cần để đầu tư vào ba dự án này là gần 11,6 nghìn tỷ đồng.

Theo VEF, Vinhomes Co Loa dự kiến ​​sẽ được ra mắt từ năm 2020 đến năm 2025 và hai dự án còn lại sẽ được triển khai theo kế hoạch. Được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có liên quan. Công ty Trung tâm Triển lãm Việt Nam rất tích cực trong lĩnh vực phát triển bất động sản và tổ chức các hội chợ, triển lãm. Vào cuối quý II, tổng tài sản của VEF, đạt gần 6,8 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là các khoản tương đương tiền. Điều này là do khoản tạm ứng của 4,90 tỷ VEF để tăng vốn đăng ký.

Tính đến ngày 30 tháng 6, Vinggroup là công ty mẹ của VEF, chiếm 83,3% vốn cho thuê. Các cổ đông quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đại diện nắm giữ 10% cổ phần.