Việt Nam Tech Tech vừa công bố dữ liệu tài chính trong nửa đầu năm nay. Do quản lý nợ xấu mạnh, lợi nhuận đã tăng ở mức trung bình so với các ngân hàng lớn.

Trong quý II, lợi nhuận trước thuế của Techkut chỉ tăng 19%, trong khi thu nhập hoạt động tăng gần 23%. Điều này là do việc cung cấp hơn 439 tỷ đồng cho các khoản lỗ tín dụng, gấp sáu lần cùng kỳ. Phản ánh trong kết quả hoạt động trong nửa đầu năm nay. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong sáu tháng đầu năm đạt gần 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai trong số các thành phần chính đã tăng trưởng mạnh: thu nhập lãi thuần và hoạt động dịch vụ. Nhưng lợi nhuận sáu tháng chỉ vượt 6,7 nghìn tỷ đồng, tăng 19%. Con số này khiến TechBank chỉ xếp thứ ba, cao hơn một chút so với VPBank, nhưng thấp hơn so với AmyBank và VietBank.

Tương tự như quý II, chủ yếu là do chi phí dự phòng. Dự phòng rủi ro tín dụng sáu tháng tăng lên 1,2 nghìn tỷ đồng, so với con số 239 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Rủi ro trong nửa đầu năm nay. Trong nửa đầu năm 2019, con số này đã vượt quá 90 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ cho vay không thực hiện vào cuối quý hai đã giảm xuống dưới 1%. Đặc biệt, so với cuối năm 2019, khoản nợ của Nhóm 5 đã giảm 65% xuống còn 900 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 396 nghìn tỷ đồng. cái khiên. , Tăng 3,2% so với cuối năm ngoái. Tổng số dư nợ cho vay của khách hàng là 265 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7%.

Minh Sơn