Hải Linh vừa triệu tập đại hội đồng cổ đông, đã thông qua nhiều mục tiêu kinh doanh cho các tháng còn lại của năm. Năm 2020, Mai Linh sẽ tiếp tục điều chỉnh và đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh. Tập đoàn thúc đẩy các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh và thanh toán cốt lõi, chuyển đổi kỹ thuật số và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quan trọng mới để bắt kịp xu hướng và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, mục tiêu của Mai Linh là áp dụng công nghệ để chuyển từ taxi truyền thống sang taxi kỹ thuật. Phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ trong hệ sinh thái giao thông để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Mailin có kế hoạch có 20.000 taxi kỹ thuật sau năm 2021, thay đổi bộ mặt hoạt động kinh doanh theo hướng năng động và hiện đại, và thêm trải nghiệm mới cho khách hàng.

Cuộc họp cổ đông thường niên của Malin được tổ chức vào ngày 28 tháng 7. — Để đa dạng hóa hệ sinh thái giao thông, Mai Linh cũng đã mở rộng giao thông đường thủy nội địa, nơi sẽ chính thức đưa tàu cao tốc vào hoạt động. Phục vụ khách du lịch trên tuyến đường Can T-Kun. Ngoài ra, còn có taxi, xe thuê, xe cho thuê, xe buýt, xe đường dài, tàu cao tốc, hậu cần nhà ga (chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa), dịch vụ du lịch, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và sửa chữa xe, khay cứu hộ, cứu hộ 24/7. ..

Trong bối cảnh những khó khăn chung do Covid-19 gây ra, ban lãnh đạo Mailin đã đặt mục tiêu tổng thu nhập ròng là 1.730 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 39 tỷ đồng. , Tăng số lượng xe vào cuối năm lên gần 30.000. -Được sản xuất 20.000 taxi kỹ thuật sau năm 2021 – Theo báo cáo tài chính hợp nhất do Tập đoàn Mailin công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của công ty đã vượt qua 4.830 tỷ đồng, và doanh thu thuần vượt mức 221,6 tỷ đồng , Lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ đồng. Đại diện Mai Lin cho biết do sự cạnh tranh từ các công ty taxi công nghệ, doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018.

Taxi tiếp tục đóng vai trò hoạt động kinh doanh chính, được phản ánh trong hoạt động kinh doanh của Mai Lin. Tỷ lệ cơ cấu thu nhập cao nhất. Doanh thu kinh doanh taxi chiếm 83,1% tổng doanh thu năm 2019, tăng từ 81,3% trong năm 2018. Các phương tiện hợp tác kinh doanh hệ thống đạt 3.606, nâng tổng số xe taxi trong toàn hệ thống lên 17057 vào cuối năm 2019.

Tổng tài sản của tập đoàn giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, 4% do tái cấu trúc tài chính liên tục, giảm nợ dài hạn, giảm nợ dài hạn liên tục, giảm nợ dài hạn. Năm 2018. So với cùng kỳ năm 2018, tổng nợ phải trả cuối năm 2019 giảm 4% .

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng phản ánh chi phí tài chính, bao gồm cả lãi vay và phí quản lý. Các công ty, cùng kỳ giảm. Năm 2018, tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện và áp lực giảm thu nhập ròng do những khó khăn kinh tế chung bị hạn chế. Doanh thu của Tập đoàn và lợi nhuận thanh lý khác trong quá trình tái cấu trúc cũng đã đạt được kết quả tích cực và đóng góp vào sự tăng trưởng của doanh thu.